Aankoopkeuring (NHG) en verkoopkeuring

Aankoopkeuring

Een aankoopkeuring voorkomt verrassingen. Een bouwkundige aankoopkeuring bestaat uit een grondige en zeer uitgebreide inspectie van het pand. Wij beoordelen de bouwkundige staat van het pand, de ernst van zichtbare gebreken en speuren naar onzichtbare gebreken. We gaan hierbij verder dan u met het blote oog kunt zien en uiteraard nemen wij hierbij het gehele pand in ogenschouw, inclusief fundering, constructies, staat van onderhoud en technische installaties. Bouwkundige Wouter Strien legt zijn bevindingen vast in een helder bouwkundig rapport, voorzien van foto’s die de aandachtspunten toelichten. Ook de geraamde kosten worden weergegeven in dit rapport. Mocht de aankoopkeuring nodig zijn in verband met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan zorgen wij er uiteraard voor dat dit rapport voldoet aan de NHG-normen.

Verkoopkeuring en meeloopkeuring

Met een aankoopkeuring voorkomt u verrassingen en onverwachte kosten bij de aankoop van een pand. Immers: als kopende partij heeft u onderzoeksplicht en als u eenmaal uw handtekening onder het koopcontract heeft gezet, is het lastig nog verhaal te halen bij de verkopende partij. Een variant op de aankoopkeuring is de zogenaamde meeloopkeuring. Deze keuring verloopt op dezelfde manier, maar u ontvangt hierbij een lijst met aandachtspunten in plaats van een uitgebreid schriftelijk rapport.

Ook mogelijk: een verkoopkeuring. We gaan hierbij op dezelfde manier te werk: we bekijken het pand deskundig en onafhankelijk en brengen een betrouwbaar rapport uit. Dit rapport is vergelijkbaar met het rapport van de aankoopkeuring zonder de kostenraming, deze laten we achterwege. Met dit rapport weet u als verkopende partij exact wat u verkoopt. Dit maakt het voor u mogelijk om een reële verkoopprijs te bepalen en u bent uitstekend op de hoogte van eventuele bezwaren van eventuele kopers.

Thermografisch onderzoek

Indien nodig werken wij met een warmtebeeld camera voor thermografisch onderzoek. Hiermee kunnen we warmteverlies en/of koudebruggen van gevels en daken nauwkeurig achterhalen. Zo is het mogelijk om isolatiewaarden te controleren. Ook kan thermografisch onderzoek uitsluitsel geven bij vochtproblemen.

Met een aankoopkeuring voorkomt u verrassingen. Dat is een zorg minder!

Oplevering

Peters Bouwkundig Advies kan ook een keuring bij oplevering verzorgen. Oplevering is namelijk niet alleen een feestelijke, maar ook een juridische aangelegenheid aangezien eventuele gebreken en mankementen nú gesignaleerd en vastgelegd moeten worden. Wanneer dit niet zorgvuldig gebeurt, verliest u mogelijk het recht op de herstel door de bouwer of andere partijen. Wouter Strien kent de normen en weet als geen ander waar op gelet moet worden. Hij geeft dit op deskundige wijze weer in een zogenaamd Proces Verbaal van Oplevering. Tijdens een oplevering beoordeelt hij de nieuwbouw of verbouwing op de eerder opgestelde plannen. Hij ziet erop toe dat eventuele opleveringsgebreken correct weergegeven worden in het eerder genoemde Proces Verbaal van Oplevering.