Bouwkundig advies

Bouwkundig advies

Bij bouw en verbouw komt heel wat kijken. Zeker wanneer u zelf niet thuis bent in de wereld van bouwen en verbouwen. Peters Bouwkundig Advies Peters Bouwkundig adviseert u graag, op velerlei gebied. Veel voorkomende vragen gaan over vochtproblemen, scheurvorming en houtaantasters. Wij zoeken naar de oorzaak en geven advies over de oplossing. Wij kunnen hierbij het gehele gebouw onder de loep nemen en werken ook ‘op hoogte’ om bijvoorbeeld daken en gevels te inspecteren.

Contact

Thermografisch onderzoek naar vochtproblemen

Wanneer u last heeft van vochtproblemen, kunnen we thermografisch onderzoek doen middels onze camera met warmtebeelden. Thermografisch onderzoek geeft antwoord op veel vragen omtrent isolatie en eventuele vochtproblemen. Temperatuurverschillen geven immers een indicatie van de kwaliteit van de dak- of gevelconstructie. Bovendien komen ook lekkages in waterleidingen of energiesystemen aan het licht middels thermografisch onderzoek. Zo brengen we de oorzaak van optrekkend vocht, doorslaand vocht of condens aan het licht.

Scheurvorming & houtaantasters

U ziet scheuren in het huis. Wat nu? Wij kunnen u in ieder geval haarfijn vertellen hoe ernstig de scheurvorming is en wat mogelijke oplossingen zijn. Meestal geven we hierbij ook een indicatie van de kosten van de eventuele maatregelen die nodig zijn om het probleem te verhelpen.

Natuurlijk kunnen we ook authentieke gebinten en andere houtconstructies beoordelen op houtborende insecten zoals boktor of de aanwezigheid van bruinrot, houtzwam of schimmels. Daarnaast doen we onderzoek naar eventuele asbestverdachte materialen.

Houtborende insecten, bruinrot, asbest of scheurvorming? Wij weten hoe ernstig het echt is en denken na over de juiste oplossing.

Offertevergelijk

Bouwkundig advies kan ook bestaan uit het beoordelen van de bouwconstructie of advies ten aanzien van de technische haalbaarheid van uw woonwensen. Daarnaast zijn Wouter Strien en Toon Peters uiteraard in staat om tekeningen te analyseren en te beoordelen. Ook kunnen wij u wijzen op de aandachtspunten wanneer u offertes van bouwbedrijven of aannemers gaat vergelijken. We willen hierbij benadrukken dat we onafhankelijk werken en géén enkele verbintenis hebben met dergelijke partijen. Deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar, daar staan we voor!

Ook kunnen we u ondersteunen met een meerjarig onderhoudsplan. Dit plan omschrijft het noodzakelijke onderhoud in de komende jaren en geeft zicht op de hiermee gepaard gaande kosten. Ook geven we een tijdspad en een efficiënte volgorde inzake het onderhoud. Een bouwkundige kan bovendien uitstekend inschatten hoe groot de invloed van weer en gebruik is. Niet alleen nu, maar ook in de komende jaren. Dit doen we voornamelijk voor eigenaren van bedrijfsverzamelgebouwen, verenigingen van eigenaren (VVE), overheden en instellingen. Door inzicht te hebben op het onderhoud op langere termijn, kunnen zij hun kosten nauwkeurig begroten en hiervoor budget reserveren.

Contact