Deskundigenadvies advocatuur en rechtspraak

Deskundige voor advocaten, rechtbanken en verzekeraars

Peters Bouwkundig Advies is al jaren een gevestigde naam in de wereld van bouwen en verbouwen. Als gevolg hiervan worden we regelmatig gevraagd om op te treden als deskundige bij juridische geschillen. Advocaten en rechtbanken weten Toon Peters en Wouter Strien te vinden indien zij behoefte hebben aan een onafhankelijke en deskundige beoordeling of waardering van bouwgebreken, bouwfouten, bouwschade en bouwgeschillen.  Het onafhankelijke deskundigenrapport dat wij uitbrengen is vervolgens onderdeel van het verdere juridische traject. Peters Bouwkundig Advies staat hiervoor ingeschreven in het deskundigenregister van de Rechtspraak.

Deskundig onderzoek

Peters Bouwkundig Adviesbureau is een onafhankelijke partij en mede daarom vervullen we ook regelmatig de rol van expert bij het bepalen van schade aan onroerend goed. Verzekeraars en verzekeringsmaatschappijen doen een beroep op ons teneinde de hoogte van schade objectief te waarderen en uit te drukken in geldelijke bedragen. Wij doen deskundig onderzoek ter plaatse en geven onze bevindingen weer in een rapportage.

Wij worden regelmatig ingeschakeld bij geschillen en problemen tussen bouwer of aannemer en opdrachtgever.

Partijdeskundig optreden

Goed om te weten: Peters Bouwkundig Advies treedt in bovengenoemde situaties onafhankelijk op en dient geen belang. Desgewenst kunnen wij echter ook de belangen van één partij behartigen en partijdeskundig optreden. Wij willen hierbij wel benadrukken dat wij waarde hechten aan onze reputatie als onafhankelijk deskundig en derhalve niet meewerken in situaties waarbij deze onafhankelijkheid in het geding is. Wil u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Onafhankelijk en betrouwbaar

Onze deskundigheid danken wij aan de juiste combinatie van ervaring, opleiding en oprechte passie voor bouwen en verbouwen. We werkten zelf jarenlang in de bouw en kennen het werkveld als geen ander. Onze deskundigheid aanwenden voor advocatuur en rechtspraak is één van onze specialiteiten. Doordat wij onafhankelijk en betrouwbaar zijn worden wij als geschikte partij gezien om op te treden als deskundige bij juridische geschillen.