Meerjaren onderhoudsplannen

Meerjarig onderhoud

Wanneer u een pand of woning koopt of bezit, kijkt u graag een aantal jaren vooruit. Waarschijnlijk wilt u niet alleen zicht hebben op de werkzaamheden en kosten op dit moment, maar ook voor de komende jaren weten waar u aan toe bent. Een bouwkundig adviseur kan u hierbij helpen met een meerjarig onderhoudsplan. Dit plan omschrijft het noodzakelijke onderhoud in de komende jaren en geeft zicht op de hiermee gepaard gaande kosten. Ook geven we een tijdspad en een efficiënte volgorde inzake het onderhoud. Een bouwkundige kan bovendien uitstekend inschatten hoe groot de invloed van weer en gebruik is. Niet alleen nu, maar ook in de komende jaren.

 

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers voor meerjarige onderhoudsplannen zijn particulieren, maar ook de eigenaren van bedrijfsverzamelgebouwen, verenigingen van eigenaren (VVE), overheden en instellingen. Door inzicht te hebben op het onderhoud op langere termijn, kunnen zij hun kosten nauwkeurig begroten en hiervoor budget reserveren.

Met een gedegen meerjarig onderhoudsplan voorkomt u onaangename of kostbare verrassingen.

Monumentale panden en oude boerderijen

Eén van de specialiteiten van Peters Bouwkundig Advies bestaat uit monumentale panden en oude boerderijen. De restauratie of verbouwing van een dergelijk authentiek en oud pand, vraagt veelal om een meerjaren plan. Wouter Strien en Toon Peters beschikken over jarenlange ervaring op dit gebied. Beiden hebben de kennis in huis om monumenten te beoordelen en aan te geven waar u op stuit op het moment dat u het pand onder handen gaat nemen. Zij brengen niet alleen zichtbare gebreken en uitdagingen aan het licht, maar weten ook wat er achter bepaalde constructies en fundamenten schuil gaat.

Het complete financiële plaatje

Peters Bouwkundig Advies ziet wat u nog te wachten staat en kan een doeltreffend plan schetsen voor meerjarig onderhoud. Handig voor een VVE of een pand met meerdere eigenaren. Zo kunt u als bestuur een goede begroting en gefundeerd onderhoudsplan opstellen, waardoor uw pand nog vele jaren in goede staat kan blijven verkeren.