Oplevering

Oplevering

Naar dit moment heeft u maanden, zo niet jaren, uitgekeken: uw nieuwbouwhuis of verbouwing wordt opgeleverd! Dit is niet alleen een feestelijk moment, maar ook een juridische aangelegenheid aangezien eventuele gebreken en mankementen nú gesignaleerd en vastgelegd moeten worden.  Indien dit niet zorgvuldig gebeurt, verliest u mogelijk het recht op de herstel door de bouwer of andere partijen. Wouter Strien kent de normen en weet als geen ander waar op gelet moet worden. Hij dit op deskundige wijze weergeven in een zogenaamd Proces Verbaal van Oplevering. Tijdens een oplevering beoordeelt hij de nieuwbouw of verbouwing op de eerder opgestelde plannen. Bovendien checkt hij of de wensen en eisen die voortvloeien uit het Bouwbesluit nageleefd zijn. Hij ziet erop toe dat eventuele opleveringsgebreken correct weergegeven worden in het eerder genoemde Proces Verbaal van Oplevering.

 

Opleverkeuring

Een opleverkeuring bestaat uit een grondige inspectie van de nieuwbouw woning of gerealiseerde verbouwing. Bouwkundige Wouter Strien vergelijkt het eindresultaat met de opdracht, de tekening en/of het hieraan verbonden plan van eisen. Bovendien kan hij als bouwkundige beoordelen of de werkzaamheden gedegen zijn uitgevoerd en of er deugdelijke materialen zijn gebruikt, hetgeen uiteraard het eindresultaat op de lange termijn goede komt.

Bij oplevering kijken wij graag met u mee of uw pand voldoet aan de eisen vanuit dit bouwbesluit.

Tussentijdse bouwkeuring

Overigens: het is natuurlijk ook mogelijk om tussentijdse keuringen uit te voeren, oftewel keuringen tijdens het bouwproces. Op deze manier houdt u tussentijds vinger aan de pols en signaleert u vroegtijdig eventuele onvolkomenheden zodat hierop actie ondernomen kan worden. We bespreken graag met u wat hiervoor cruciale momenten zijn.

Contact

Kosten keuring gebaseerd op maatwerk

De kosten van een opleverkeuring of tussentijdse keuring zijn altijd maatwerk. Ze zijn altijd afhankelijk van de aard en omvang van de verbouwing en het pand. Wilt u meer weten? U kunt uiteraard vrijblijvend contact opnemen met Wouter Strien. Wist u trouwens dat wij iedere werkdag tussen 19.00 en 20.00 telefonisch spreekuur houden? U kunt uw vragen dan vrijblijvend aan ons voorleggen.

Contact
Wouter Strien