Vooropname / nulmeting

Vooropname en nulmeting

Stel: de omstandigheden rondom uw woning of pand veranderen. Er wordt een nieuwe weg aangelegd voor zwaar transport, de buren overwegen uitbreiding of er is sprake van heiwerkzaamheden, grondboringen of sloopwerkzaamheden. Hierbij bestaat de kans dat uw pand blijvende schade of waardevermindering ondervindt, bijvoorbeeld door scheurvorming als gevolg van trillingen of verzakkingen. Om deze schade of waardevermindering in beeld te brengen, is ten eerste een omschrijving van de uitgangssituatie nodig. Een zogenaamde vooropname, 0-meting of bouwexploot brengt de status van uw pand in kaart vóór de werkzaamheden of veranderde omstandigheden. Een duidelijke omschrijving van deze status is nodig om de schade of waardevermindering op betrouwbare wijze in kaart te brengen en hierbij juridisch sterk te staan.

Waardevermindering of overlast

Daarnaast kunt u ook zelf de partij zijn die mogelijk voor waardevermindering of overlast in uw omgeving gaat zorgen. Ook dan is een bouwkundige vooropname van omliggende panden raadzaam om mogelijke schadeclaims, terecht dan wel onterecht, op de juiste wijze af te wikkelen. Wij kunnen een nulmeting doen van één pand, maar uiteraard is het ook mogelijk om ons in te schakelen voor de vooropname van een aantal panden in de omgeving. In beide gevallen beschikken we over voldoende kennis en ervaring op dit vlak.

Om de waardevermindering te kunnen beoordelen moet er zicht zijn op de staat van ht pand vóór de werkzaamheden. Dat krijgt u door een vooropname, 0-meting of bouwexploot.

Deskundigenregister Rechtspraak

Peters Bouwkundig Adviesbureau verzorgt vooropnames en nulmetingen voor particulieren, maar ook voor gemeenten, projectontwikkelaars, wegenbouwers en provincies. Bovendien worden wij regelmatig ingeschakeld door advocaten en verzekeringsmaatschappijen. Zij maken gebruik van onze expertise bij geschillen inzake onroerend goed en vragen ons om een onafhankelijke en deskundige beoordeling of waardering van bouwgebreken, bouwfouten, bouwschade en bouwgeschillen. Peters Bouwkundig Advies staat bovendien ingeschreven in het deskundigenregister van de Rechtspraak.