Woonboerderijen en monumenten

Woonboerderijen en monumenten

Eén van de specialiteiten van Peters Bouwkundig Advies bestaat uit monumentale panden en oude boerderijen. Wouter Strien en Toon Peters beschikken over jarenlange ervaring op dit gebied. Beiden hebben de kennis in huis om monumenten te beoordelen en aan te geven waar u op stuit op het moment dat u het pand onder handen gaat nemen. Zij brengen niet alleen zichtbare gebreken en uitdagingen aan het licht, maar weten ook wat er achter bepaalde constructies en fundamenten schuil gaat. Bovendien vraagt de restauratie of verbouwing van een dergelijk authentiek en oud pand veelal om een meerjarenplan waarbij advies welkom is.

Goed om te weten: wij nemen het hele pand in ogenschouw, ook wanneer we hiervoor de hoogte in moeten. Zo schouwen we regelmatig kerktorens van dichtbij, van binnen én van buiten.

Fundering & kapconstructie

Belangrijke aandachtpunten zijn meestal de kapconstructie en de fundering. Bij de kap gaat het vak om asbest, houtborende insecten, schimmels of na-isolatie. Bij de fundering is de stabiliteit belangrijk en de mogelijkheden tot eventuele versteviging hiervan.

"Een monumentale boerderij is geschiedenisles in de praktijk"

Boerderijsoorten

Wist u dat wij in Nederland vijf verschillende boerderij-groepen kennen? Zo bestaat de Friese oftewel noordelijke groep, die zich kenmerkt door een dwarsdeel. De Halle-groep is kenmerkend voor midden-Nederland. Deze boerderijen bestaan altijd uit drie delen. Verder kennen we de Zeeuwse schuurgroep, de Vlaamse schuurgroep en de dwars-huis groep. Het laatste type heeft alle ingangen aan één kant van het gebouw. Iedere regio kent haar eigen type boerderij omdat de boerderij aan moest sluiten op het werk op het boerenbedrijf. Een regio met veel akkerbouw kent daarom andere boerderijen dan een regio waarin veel  koeien of varkens gehouden werden.

Benieuwd naar Wouters passie voor oude boerderijen? Lees hier meer.
Wouter Strien