Privacy policy

 

Privacy policy
Peters Bouwkundig Adviesbureau kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Peters Bouwkundig Adviesbureau, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Peters Bouwkundig Adviesbureau verstrekt. Peters Bouwkundig Adviesbureau kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Peters Bouwkundig Adviesbureau gegevens nodig heeft
Peters Bouwkundig Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Peters Bouwkundig Adviesbureau uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Peters Bouwkundig Adviesbureau gegevens bewaart
Peters Bouwkundig Adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Peters Bouwkundig Adviesbureau verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Peters Bouwkundig Adviesbureau worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Peters Bouwkundig Adviesbureau gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Peters Bouwkundig Adviesbureau maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Peters Bouwkundig Adviesbureau bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Peters Bouwkundig Adviesbureau te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Peters Bouwkundig Adviesbureau heeft hier geen invloed op.

Peters Bouwkundig Adviesbureau heeft Google geen toestemming gegeven om via Peters Bouwkundig Adviesbureau verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@petersbouwadvies.nl. Peters Bouwkundig Adviesbureau zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Peters Bouwkundig Adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Peters Bouwkundig Adviesbureau maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Peters Bouwkundig Adviesbureau verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Peters Bouwkundig Adviesbureau op via info@petersbouwadvies.nl.

www.petersbouwadvies.nl is een website van Peters Bouwkundig Adviesbureau. Peters Bouwkundig Adviesbureau is als volgt te bereiken:

Postadres: Ovenberg 32, 6596 DP Milsbeek
Vestigingsadres: Ovenberg 32, 6596 DP Milsbeek
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 12028522
Telefoon: 0485 216 570
Mobiel: Wouter 06 139 876 77 / Toon 06 511 510 59
E-mailadres: info@petersbouwadvies.nl