Zakelijk

Zakelijk

U wil zicht hebben op de kosten voor verbouwing en onderhoud. Of u heeft een geschil met een bouwer, (onder)aannemer, buurtbewoner of ander belanghebbende. Wij treden graag op als deskundige.

Kosten en rendement

U bezit één of meerdere panden en verwacht een redelijk rendement op uw investering. In dat geval is het raadzaam om zicht te hebben op kosten voor verbouwing(en) en onderhoud. Bij de aankoop van onroerend goed, kijkt u graag een aantal jaren vooruit. Het is niet alleen nodig om zicht te hebben op de werkzaamheden en kosten op dit moment, maar u wilt ook een duidelijk beeld hebben van de kosten en uw rendement in de komende jaren. Wij kunnen u hierbij helpen met een meerjarig onderhoudsplan. Een dergelijk plan geeft het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren weer. Zo heeft u zicht op de noodzakelijke investeringen en kunt u een tijdspad en meerjarenbegroting maken.

Meerjarig onderhoudsplan

Onze opdrachtgevers bestaan uit beleggers, financiers en ontroerend goed bezitters.

Waardevermindering in geld uitdrukken

De bouwkundigen Wouter Strien en Toon Peters verrichten daarnaast regelmatig vooropnames, oftewel een nulmeting of bouwexploot. Stel: de omstandigheden rondom uw pand(en) veranderen. Er wordt een nieuwe weg aangelegd of er vinden heiwerkzaamheden, grondboringen of sloopwerkzaamheden plaats. U loopt hierbij het risico dat uw onroerend goed blijvende schade ondervindt en/of in waarde vermindert. Om dit in kaart te brengen en in geld uit te drukken, is een omschrijving van de uitgangssituatie noodzakelijk. Uiteraard kunt u ook zelf de partij zijn die overlast of mogelijke waardevermindering teweeg brengt. Ook dan is een bouwkundige vooropname van omliggende panden noodzakelijk om op deze manier mogelijke schadeclaims, terecht of onterecht, op de juiste wijze af te handelen.

Vooropnames

Geschil met andere partij?

Heeft u een geschil met een bouwer, (onder)aannemer, buurtbewoner of ander belanghebbende? Ook dan kan Peters Bouwkundig Advies optreden als deskundige. Wij doen dit zowel partijdeskundig als compleet onafhankelijk. Onze opdrachtgevers zijn beleggers, investeerders, financiers en onroerend goed bezitters. Bovendien weten ook advocaten en rechtbanken ons te vinden voor een onafhankelijke en deskundige beoordeling of waardering van bouwgebreken, bouwfouten, bouwschade en bouwgeschillen. Peters Bouwkundig Advies staat ingeschreven in het deskundigenregister van de Rechtspraak.