Zakelijk

Zakelijk

U wil zicht hebben op de kosten voor verbouwing en onderhoud. Of u heeft een geschil met een bouwer, (onder)aannemer, buurtbewoner of ander belanghebbende. Wij treden graag op als deskundige.

Geschil met andere partij?

Bij een geschil met een bouwer, (onder)aannemer, buurtbewoner of ander belanghebbende kan Peters Bouwkundig Advies optreden als deskundige. Wij doen dit zowel partijdeskundig als compleet onafhankelijk. Onze opdrachtgevers zijn beleggers, investeerders, financiers en onroerend goed bezitters. Bovendien weten ook advocaten en rechtbanken ons te vinden voor een onafhankelijke en deskundige beoordeling of waardering van bouwgebreken, bouwfouten, bouwschade en bouwgeschillen. Peters Bouwkundig Advies staat ingeschreven in het deskundigenregister van de Rechtspraak.

Wouter Strien

Kosten en rendement

Stel: u bezit vanuit zakelijk oogpunt één of meerdere panden. In dat geval is het raadzaam om zicht te hebben op kosten voor verbouwing(en) en onderhoud. Bij de aankoop van onroerend goed, kijkt u graag een aantal jaren vooruit. Het is niet alleen nodig om zicht te hebben op de werkzaamheden en kosten op dit moment, maar u wilt ook een duidelijk beeld hebben van de kosten en uw rendement in de komende jaren. Wij kunnen u hierbij adviseren zodat zicht krijgt op de noodzakelijke investeringen. Zo kunt u een tijdspad en meerjarenbegroting maken.

Onze opdrachtgevers bestaan uit beleggers, financiers en ontroerend goed bezitters.

Waardevermindering in geld uitdrukken

Bouwkundige Wouter Strien verricht ook vooropnames, oftewel een nulmeting of bouwexploot. Stel: de omstandigheden rondom uw pand(en) veranderen. Er wordt een nieuwe weg aangelegd of er vinden heiwerkzaamheden, grondboringen of sloopwerkzaamheden plaats. U loopt hierbij het risico dat uw onroerend goed blijvende schade ondervindt en/of in waarde vermindert. Om dit in kaart te brengen en in geld uit te drukken, is een omschrijving van de uitgangssituatie noodzakelijk. Uiteraard kunt u ook zelf de partij zijn die overlast of mogelijke waardevermindering teweeg brengt. Ook dan is een bouwkundige vooropname van omliggende panden noodzakelijk om op deze manier mogelijke schadeclaims, terecht of onterecht, op de juiste wijze af te handelen.

Vooropnames