Bouwhistorische kennis

Bouwhistorie

Wist u dat u aan de hand van de kelder van een monumentaal pand kunt zien van welk bouwjaar het pand is? En waarom zijn er geen telmerken te vinden in het 400-jaar oude stadhuis van Gennep, terwijl we deze wel aantreffen in een monumentale Geldersche Dwarshuis boerderij? Waarom heeft deze boerderij trouwens een dekbalk en geen ankerbalk gebint?

Keuring monumentale panden

Vragen en onderwerpen waar we uren over kunnen praten. Omdat onze passie hier ligt én omdat we ontzettend veel weten over bouwhistorie. Wij zetten deze kennis en ervaring graag in om monumentale panden te keuren. Bovendien geven we regelmatig lezingen en presentaties over dit onderwerp, zowel regionaal als landelijk.

Monumentale panden

We kunnen wel uren over bouwhistorie praten, omdat hier onze passie ligt én we hier ook ontzettend veel over weten.

Boerderijen vroeger

Ook vertellen we graag over de historie van (woon)boerderijen. In de huidige tijd laten architecten zich meestal leiden door esthetische aspecten, maar in vroegere tijden waren de bouwwijze en het materiaalgebruik vooral praktisch van aard. Hierdoor kennen veel regio’s hun eigen type boerderij. In de Noordelijke Maasvallei kennen we bijvoorbeeld veel langgevel en wederopbouw boerderijen. De laatste variant kende per provincie een gestandaardiseerd ontwerp zodat er efficiënt gebouwd kon worden om zo het nijpende voedseltekort na de oorlog snel op te lossen. Veel van deze boerderijen hebben een keramische gevelsteen met daarop de Nederlandse leeuw en het bouwjaar.

Boerderijen met Mansarde kap

Typisch Limburgs is de carré boerderij waarbij de hoofd- en bijgebouwen als een carré aan elkaar gebouwd zijn waardoor een binnenplaats ontstaat. In onze regio kennen we bovendien boerderijen met een Mansarde kap. De naam is ontleend aan de Franse architect Mansarde vandaar dat dit ook een Franse kap wordt genoemd. Deze kapconstructie zorgt voor extra opslagcapaciteit voor hooi en is altijd gedekt met pannen.

Landelijk

Door onze ruime kennis over woonboerderijen is Peters Bouwkundig Advies ook prima in staat om een (oude) boerderij te keuren en u te adviseren over een verbouwing of restauratie. Wij werken hierbij door heel Nederland.