Overheid / Stichtingen

Overheid / stichtingen

Peters Bouwkundig Advies verricht nulmetingen en adviseert inzake aankoop, verbouwing en restauratie van panden. Bovendien hebben we veel kennis van bouwhistorie, waardoor we panden kunnen determineren en lezingen geven.

Samenwerking met gemeenten, provincies en ziekenhuizen

Wij geven deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar advies inzake aankoop, verbouwing en restauratie van onroerend goed. Hierbij werken wij ook voor gemeenten, provincies, ziekenhuizen en instellingen met betrekking tot meerjaren onderhoud, nulmetingen en juridische geschillen. Door onze kennis over agrarisch erfgoed en bouwhistorie verzorgen we ook regelmatig lezingen.

Meerjarig onderhoudsplan

Een meerjarig onderhoudsplan omschrijft het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren. Op deze manier heeft u zicht op de kosten, kunt u een meerjaren begroting maken en een tijdspad opstellen voor uw organisatie. Een bouwkundige brengt niet alleen het zichtbare onderhoud in kaart, maar kan bovendien inschatten hoe groot de invloed van weersomstandigheden is, alsmede de gevolgen van (dagelijks) gebruik. Met een gedegen meerjarig onderhoudsplan voorkomt u onaangename of kostbare verrassingen en maakt u een sluitende begroting.

Vooropnames

Peters Bouwkundig Advies wordt regelmatig ingeschakeld om vooropnames te doen. Bij een vooropname, oftewel nulmeting of bouwexploot, brengen wij de huidige bouwkundige staat van een pand in kaart. Wanneer er vervolgens sprake is van mogelijke schade aan het pand of geclaimde waardevermindering van onroerend goed, is dit objectief meetbaar. Dit maakt het mogelijk om de schade of waardevermindering in geld uit te drukken en eventuele schadeclaims af te handelen of te weerleggen. Voorbeelden van situaties waarbij een nulmeting raadzaam kan zijn, zijn de aanleg van wegen, heiwerkzaamheden, grondboringen of sloopwerkzaamheden, waarbij sprake kan zijn van scheurvorming of verzakking als gevolg van trillingen.

Wij werken onafhankelijk en hebben geen enkele verbintenis met andere partijen in de wereld van bouwen, verbouwen en onroerend goed. Ons advies en onze mening zijn derhalve altijd onafhankelijk, betrouwbaar en uiteraard deskundig.

Deskundigenregister van de Rechtspraak

Wouter Strien treedt regelmatig op als deskundige bij juridische geschillen of als expert om de schade aan onroerend goed te definiëren dan wel in geld uit te drukken. Peters Bouwkundig Advies staat ingeschreven in het deskundigenregister van de Rechtspraak en staat zodoende garant voor een onafhankelijke en deskundige beoordeling of waardering van bouwgebreken, bouwfouten, bouwschade en bouwgeschillen.