Deskundigenadvies voor advocatuur en rechtspraak

Deskundigenadvies voor advocatuur en rechtspraak

Peters Bouwkundig Advies is al jaren een gevestigde naam in de wereld van bouwen en verbouwen. Als gevolg hiervan worden we regelmatig gevraagd om op te treden als deskundige bij juridische geschillen. Advocaten en rechtbanken weten Toon Peters en Wouter Strien te vinden indien zij behoefte hebben aan een onafhankelijke en deskundige beoordeling of waardering van bouwgebreken, bouwfouten, bouwschade en bouwgeschillen. Wij worden regelmatig ingeschakeld bij geschillen en problemen tussen bouwer of aannemer en opdrachtgever. Het onafhankelijke deskundigenrapport dat wij uitbrengen is vervolgens onderdeel van het verdere juridische traject. Peters Bouwkundig Advies staat hiervoor ingeschreven in het deskundigenregister van de Rechtspraak.

 

Onafhankelijke deskundige

Peters Bouwkundig Adviesbureau is een onafhankelijke partij en mede daarom vervullen we ook regelmatig de rol van expert bij het bepalen van schade aan onroerend goed. Verzekeraars en verzekeringsmaatschappijen doen een beroep op ons teneinde de hoogte van schade objectief te waarderen en uit te drukken in geldelijke bedragen. Wij doen deskundig onderzoek ter plaatse en geven onze bevindingen weer in een rapportage.

Daarnaast kan Peters Bouwkundig Advies een vooropname of nulmeting verzorgen. Stel: de omstandigheden rondom uw woning of pand veranderen. Er wordt een nieuwe weg aangelegd voor zwaar transport, de buren overwegen uitbreiding of er is sprake van heiwerkzaamheden, grondboringen of sloopwerkzaamheden. Hierbij bestaat de kans dat uw pand blijvende schade of waardevermindering ondervindt, bijvoorbeeld door scheurvorming als gevolg van trillingen of verzakkingen. Om deze schade of waardevermindering in beeld te brengen, is ten eerste een omschrijving van de uitgangssituatie nodig. Een zogenaamde vooropname, 0-meting of bouwexploot brengt de status van uw pand in kaart vóór de werkzaamheden of veranderde omstandigheden. Een duidelijke omschrijving van deze status is nodig om de schade of waardevermindering op betrouwbare wijze in kaart te brengen en hierbij juridisch sterk te staan.

Wij worden regelmatig ingeschakeld bij geschillen en problemen tussen bouwer of aannemer en opdrachtgever.

Partijdeskundig optreden

Goed om te weten: Peters Bouwkundig Advies treedt in bovengenoemde situaties onafhankelijk op en dient geen belang. Desgewenst kunnen wij echter ook de belangen van één partij behartigen en als partijdeskundige optreden. Wij willen hierbij wel benadrukken dat wij waarde hechten aan onze reputatie als onafhankelijk deskundig en derhalve niet meewerken in situaties waarbij deze onafhankelijkheid in het geding is. Wil u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.